Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I N H OUD. f

XIX. NADERE MEMORIE van den Froedfchap J. J. Elfevkr aan Hun. Ed. Gr. Mog., in dato 29 April 1785. . . >

Byl. A. VERKLARING van Dr. S. de Mon-

■ . chy. . . . . . . 35Ó

B. NARRE van 't gepasfeerde in den Krygsraad van 17.J3 en 1784. . 358

C. it. EXTRACT uit de Notulen der Con¬

frérie van Luitenants en Vendrigs van 4 April 1783. . . . 371

a. EXTRACT uit de Memorie van Elucidatie van 12 April 1783. . 37^

D. MEMORIE van den Luitenant L. van Zwyndregt, wegens het gebeurde op den 3 April 1784. . . . 374

E. VERKLARING van G. Thysfen en Maria Hogendjh. . . .428-

F. VRAGEN met derzelver Refponfiytn Van den Colonel Elfevier aan de Onder - Officieren en Adslborften van de

Comp.

Sluiten