Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( a9 X

Voor en op den gemelde 8 Maart is voorgevallen', fpeciaal met betrekking tot het geen by de oprichting der bekende Eerepoörten heeft plaats gehad, ■en om voorts van de voorfz. ingekomen elucidatien aan dc gecombineerde Vergadering te geeven communicatie.

Hun Edele Gr. Achtbaaren vermeenen , dat door zoodanige berichten aan het oogmerk van hun Edele Mog. zoude kunnen worden voldaan,' terwyl zy, hoopende, dat door dit opgegeven* middel de verfchillende gedachten , omtrent dit poinct zullen worden geconcilieerd, dan ook mogen verwachten, dat Hun Ed. Mog, afziende van derzelver fentimenten , wel zullen willen voorkomen alle deliberatien, welke tegens de intentie van Hun Edele Gr. Achtbaaren mogelyk anderzins wederom tot onaangenaarne differenten aanleiding zouden kunnen geeven.

En is het voorfz. antwoord en geproponeerde by Hun Edele Mog. overgenomen.

E. Woensdag den 19 January 1785.

HBC. H. G. G. hebben ter Vergadering voorgedraagen, dat hun Edele Mog. overwogen hebbende het antwoord, door Hun Ed. Gr. Achtbaaren op gifteren gegeeven op de nadere propofitie door Hun Edele Mog. op dén 5. dezer maand gedaan,

be-

Sluiten