is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i°4 X

die Capitein met de j>4 Rotten, hem by 't Ut te beurt gevallen, en zyne Compagnie uitmakende, den nacht van den iften January ; de Capitein van het Tweede Smaldeel of Buurt,met zyne Manfchappen , den ïdenjannuary, en zoo voorts, tot den 24ften, wanneer No. i. weder aanvangt, en aldus op een vasten voet het geheele jaar continueert. ■ Insgelyks bepaald zynde welke Rotten uit yder Buurt of Smaldeel de Compagnie No. i , 2, 3, enz. formeeren, wordt daar van een Rooster gemaakt, waar uit met een opfiag van 't oog gezien kan worden, uit welke Rotten en Manfchappen de Compagnie No. i, 2, 3, enz. beftaat, en wanneer zy de Wacht 'hebben; van welke Rooster, by wyze van Extract, yder Rot zyn Waakbeurt voor 't geheele jaar kan opgegeven, of door den druk in de Wacht-Almanakken bekend gemaakt tvordcn, de Provoosten en Tambours zien dus daglyksch op dien Rooster na, welke

24 Rotten de Wacht hebben. Welke 6 Sergeanten, Welke 4 Corp oraals. Welke 4 Opper-Officieren,

Pus 38 Boodfchappen, de Schutters van 't Rot, naast een woonende, voor een