is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X '73 X

rode verzocht, om aan B. Kloppenburg te antwoor-~ den, ,, 'at zo die Conferentie dienen zoude om „ hem . < zyne qualiteit van Bevelhebber van het „ Vry Corps te onderhouden, over zaken be„ treilende dat Vry Corps: hy zich niet met hun „ koude inlaaten ; als zynde niet gequalifkeerd

,0111 daar over met hun in onderhandeling te

treden. "

Vergadering gecontinueerd, 4 May, Dingsdag avond, in het Zwyns* hoofd.

Prefent enz.

De Bevelhebbers Frescarode en Abtahdni Verftoik rapporteeren, Woensdagnamiddag, 28 pasfato, ten huize des laatstgemelden te zyn opgewacht door de Heeren B. Kloppenburg , Story, van Ros Tem en A. Moens, welke vroegen, „welke

Propofitien de Heeren Bevelhebbers nu wegens ,, het Vry Corps gecommitteerd waren te doen."1 Waarop de Heer Frescarode antwoordde , ,, niet „ gelast te zyn om met hun in eenige onderhait,, deling te treden." Zy nog al verder aanhoudende om in verder gefprek te komen, en den Heer Frescarode zulks weigerende , meende de Heer Abraham Verftolk, dat men evenwel moest hooien , wat zy te zeggen hadden. Hier op begon-