is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 198 X r*ad deezer Stad, als in de Memorie en het Ontwerp door Gecommitteerde Schutters, op den JidenFebruary dezes jaars aan Uw Edele Mogenden en Edele Groot Achtbaaren overgegeeven, in fubftantie is vervat; — en dat de Deliberatien over dat allergewigtigst Onderwerp, zo fpoedig mooglyk voortgezet, en ten einde gebragt mogen worden.

't Welk doende enz.

(Is geteekend)

Ifaac Huhert. Pkur (h Mottchy.

A, J. Ferftolk van Soe- N. M. Boogaard van Al.

hn blasferdam. Daniël de Jongk. KorneUs van den 5jjA

Cerrit van der Pot van Jacob E. de Vogel.

Groeneveld. p;eter je Kokeu

Thom, Theod. Cremer. Servaas Havart. Jan Beeldemaker.

CON-