is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 44* X

hem zoo drongen om die nen noodzakken weet ik Post aan te nemen , dc niet. Capitein gezegd heeft: ik zal het ü niet kwalyk neemen dat gy die. Post aanneemt , ik zou zulks maar doen.

Ajt, 23. Art. sj.

Of de .Heer Lans niet Antwoord ja. moet betuigen, dat den Hoofd - Officier hem gevraagd heeft om Vendrig te worden, zonder dat hy daar te vooren door den Capitein over gefprooken W*s?. !(..).■ \ ..... ,... larf Art. 24. Art. 84.

Of de Capitein hem daar Zegt ja, zeer fterk zelfs, na, toen hy hoorde zulks op de Beurs in prefentié door den Hoofd-Officier zelfs van de Heeren Mulgedaan was, het ook niet, ders en Broekhals. zelfs met aandrang,, gevraagd heeft?

Art. 25. Art. 25-.

Wie 'er vandcCo.mra- .- Zeggen dat het. meest gnie prefent geweest zyn, van het tweede Quarties toen de Waal eenige bui- zyn geweest, tenfpoeiigheden met ze- Vier jaar geleden, ker Yrouwsperfoon onder

C! I j de £a