Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. i*

Bladz,

Rotterdam. ... , 307

XIV. AANTEEïvENING van Heer en Burgemeesteren der Stad Rotterdam, op den ziften Augustus 17S5 in de Vroedfchap derzelve Stad gedaan, en waarbij zich de He er en Reepmaker, van Mierop, e» van Hoogftrateh gevoegd hebben, tegen eem Refoïutie ,

's weeks te voren in dezelve genomen. *u

XV. BERICHT van den Her Mr. Pan. lus Gevers, Hoofd• Officier der Stad Rotterdam , op de Misfive van Heeren Schepenen , in de Vroedfchap ingeleverd. , 316

XVI. PROTEST van de Heeren Raden in de Vroedfchap Mr. Jacob vander Heim, Hendrik van Becfting, Jr. johan Marten, Baron Collot d'Escury , Mr. Ifaac van Teylingen , Jahan Francais van Hogcndorp, Mr. Reinier Frederik van Staveren en Mr. Anthoni] Wilhelmus Senn van Bafel , bij welke zich ook gevoegd hebben de

* 5 Hei-

Sluiten