Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)=C 283 ):(

veeden de feStig jaaren oud zijn, en Julks mede d& jidvocaaten en Doctoren in de Medicijnen, in d& Wacht fouden worden getrokken.

Ten Tweede: dat over de Wacht defer Stede een hekwaam en gequalificeerd Perfoon , ingebooren Burger defer Stede, ais Major foude worden gc~ field. -~

En laatftelijk 'dat op den toen eerstkomende Maandag tot die aanflelling, Igelijk mede tot verkiezing -van twee Callonels uit de Vergadering van de Vroedfchap zoude worden geprocedeerd, dan , welke aanftelling, door toeval is uitgefteld, en niet eerder heeft plaats gehad als op den 12. Au-gustus daar aanvolgende, z.00 als te zien is uit de Vroedfchaps - Refolutien van denzelven datum fub Eitt. T, bij welke, te gelijker tijd is gereguleerd wat functie de Collonels fouden hebben, waar in hunne bedieninge foude beflaan en hoe lang defelve fouden dienen.

Zijnde voorts met opzigt tot het fübfidie aan Capiteinen van de Burgerije. en de gagie van den voorfz. aangeftelden Major hij de Vroedfchap , op

den 23. Februarij 1654. Zoo als te zien is

uit de Bijlage U, goedgevonden het voorfz.

fübfidie en gagie refpecthe, te adftgnteren op den gaarder van het Maandgeld.

Het gebeurde in den jare 1672, en volgende tijden, Ieevert geene mindere bewijzen op van de Voorfz. posfesfie van de Vroedfchap en derzelver

ge-

Sluiten