is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y.( 84 ):(

En , na voorgaande Klokkegeluij, van het Raadhuis dezer Stad gepubliceerd den 28. April 1774. — Prasfent de Heeren Mr. Jan Cordelois, Vrijheer van IViltenburg, Schout, Mr. Jcan Bichon, Heer van Tsfelmonde, Burgemeester, Gerard Ellinckhuifen, en Mr. Reinier Frederik van Staveren, Schepenen.

(Onder ftond)

In kennisfe van mij, ( Was geteekend )

A. de Back. Aldus geëxtraheerd uit de Keuren en Ordonnantiën der Stad Rotterdam, den 18. Februarij 1786. ( Nog lager ftond )

In kennisfe van mij als Secretaris. (Was geteekend) W. Ur. van Berckel,

EX-