Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*sGra.

VENHA-

GE.

t

I

' ] I

}

852 NIEUWfi NEDERLANDSCHE

Pichegru, en den Commisfaris Richard aan de Nationaale Conventie te Parys.

De GENERAAL en CHEF van de ARMÉE van het NOORDEN aan de VOLKS -REPRESENTANTEN , compofeerende het COMMITTE de SALÜT PUBLIC.

/""itoyens Reprefentanten, de zamenvoeging van de Arméeën van het Noorden en van de Sambreen Maas is nu gefchied, en zy zyn te zamen te Brusfel aangekomen : zy hebben , gefcheiden zynde, niet kwalyk gedaan; hunne zamenvoeging San niet dan de beste uitwerking doen hebben, in het vervolgen der Soldaaten van de Gecoalifeerden, iie in weerwil van het heete weer, dat wy eenige lagen gehad hebben, met groote dagmarsfchen afrekken; de Magazynen, die zy genoodzaakt zyn igter te laaten, zyn overal zeer veel en van allerei foort, en 'er vloeien ons dagelyks een aantal Overlopers en Krygsgevangenea toe. Vive la Rewblique.

QVas Geteekend)

PICHEGRU.

Uit het Hoofdkwartier te Brusfel, den i* Mesüdor.

RICHARD, VOLKS REPRESENTANT h de ARMÉE van het NOORDEN aan zyne COLLEGA'S , compofeerende het COMMITTE de SALUT PUBLIC.

\7y doen al verder gelukkige Rappen. De twee w Arméeëu van het Noorden en van de Sam-

bre

Sluiten