Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL.

31

lijke zonde is, als men aan dat volk, die er nood zoo komen klagen, wat geeft: want dat zij daar door in hunne luiheid worden geftijfd.— Ze is nu zoo ziek dat zij nog heden haar testement wil maken; niet, om dat zij nog denkt te nerven: want zij zegt zelve, dat ze binnen een dag of drie wel weer op de been zal zijn; maar om , zoo als zij zelve zegt , een allerondeugendfte , godlooze , neef, de eenigfte bloedverwant, die zij heeft , te onterven , en haar goed te maken aan ongelukkigen, waar door, zoo als zij zelve zegt, zij eenen grooten fchat in den Hemel zal hebben. —En Juffrouw! zij is zoo rijk, rijk als 't water diep is. Zie hier het pakje goed, dat ze mij heeft mede gegeven; gij moet het toch ten eerften afmaken, op dat al haar goed, zoo als zij zelve zegt, in order is, als zij weer op de been komt, —en zie hier het geld, dat gij verdiend hebt.

charlotte.

Ik dank u, lieve Jansi — hier, dit is voor u, voor uwe moeite.

jansje, fchielijk haare hand te rug trekkende.

Neen dat niet, lieve Juffrouw! — gij, die zulk eene groote Juffrouw zijt, fchaamt u niet, voor uwen ouden Vader nagt en dag te werken, dat zoo braaf is; — en ik zou dan voor u die geringe moeite niet over hebben, en nog — foeij,

foeij,

Sluiten