is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 227

hooit met deeze zaak zou hebben ingelaaten, indien zij de minrte vlek aan zijnen goeden naam kon geven; hij zou, om zijnen evenrnensch , en inzonderheid zijne vrienden van dienst te zijn , niets fpaaren, behalven zijne eer, die is hem waarder dan zijn leeven.

emilia.

Hun huis te ontvlugten , en buiten hun Weetën een nagt onder het zelfde dak bij eenen minnaar doortebrengen!

mevrouw l ....

Aan die zijde, en zoo als gij het daar voor fte'd , befchouwd zijude, waren wij allen zeker zeer te veroordeelen ; maar Emilia ! huwelijksbanden te ontwijken , die zoo we! voor uwe Ouders als voor u zelve altijd rampzalig zouden zi'n, — hun te beletten , hun eenig, tedergeliefd kind in het akeligst verderf te ftorten, en daar toe in de armen van eene vriendin toevlugt te necmen, dit zeker kan de proef der ftrengfte beoordeeling doorftaan.

emilia.

• De Hemel weet, in welk eene dodelijke ongerustheid zij zijn!

mevrouw l .... Uwe voorgewende onpaslijkheid zal hun van het gebeurde onkundig houden , tot dat zij P 2 door