is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 VYFDE WY K.

tegen een Krygsheld rust, hebbende in de eene band een Zwcards in de andere een Schild, waarop ftaat: -

W. D. V. P. V. O.

Onder zyne Voeten eene Slang. Aan den agterkant van den Stam een' Jlaanden Leeuw, met Zwaard en Pyhn daar voor een' Vliegenden Drazk, daar agter de Laster, geboeid met Ketenen, aan handen en voeten, en een Keten ■ om den hals, die aan een Pylaar is vastgeklonken ; op wiens top, ftaat de Gerechtigheid boven dezen Bocin ziet men een hand uyt de Wallen, met een Zwaard, die den boom befchermt; en aan de andere zyde des Booms, eene helder fchynende Zon.

Onder dit Leest men: Wy befchermen Hem*

Metje permishe, kyk hier, de gantfche Zwanefieeg vol Lichten? Kmnen ,Poorten, kom, daer moeten we al door haspelen Jan, niets moet onze attentie ontflippen.

3 Eer'