is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56 VYFDEWYK, No. i.

't Gezicht der Stad Gorivchem, zoo als dje is ingenomen door Pruisfifche Militairen en 'tfchandelyk uitvluchten van feNieuwerwetfche Patriotten.

Darr onder leest men:

Ag wat heb ik gedaan, waar zal ik heenen Vlugten Ik héb mjn Vjrst verdaemt: myn bede en myn zugten Dat helpt my nu niet meer , nu moet ik agter 't Land Gcan dooien daar myn, God, nog aarde geeft nog zand.

No. 2.

Het inhaalen van Zyn Doorl. //oögA.inhetVorJtlyk '5 Gravenhagen.

Hier onder leest men:

Zyt welkom waarde Vont hier binnen 's Gravenhagen, De God van Nederland die heeft u op doen dagen Gelyk de Guldt Zon die uit zyn Kimmen ry:t Verheerlykt nu zyn naam, dat gy zyn gaven pryst.

'k Verbeelme dat we onzen tyd zoetelyk pasfee*