is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZÈSDÈWYK. Ü$

Ëenen fchoonen Oranjeboom met Vruchten beladen. Aen de eene zyde dezes Booms ftaet een Wierookvat, over het welk twee Perfoonen eikanderen de hand geven: ten blyke der Vriendfchapp\ Aan de andere zyde ftaat Zyne Doorluchtige Hoogheid in eene Koninglyke Houding, hebbende ter zyner zyde de Waarheid en de Gerechtigheid. Onder aan den voet van dezen Boom legt eenen Vrycorporist op zyne kniën, met geweer en wapenen naest hem, fmeekende als 't ware, om genade. Aen 't ander einde van dit Chasfinet, ziet men een' Hafaer, in eene verwoede Houding met een Zwaerd in de Hand, dreigende een Mo/u fier, te verflaan, 't welk onder zyneneenen voet ligt, en onder den anderen voet ligt de Laster, in eene fchrikbaarende Houding, In het bovenfte of luchtgedeelten, ziet men eene hand komende uit de Wolken en houdende de Schaal der Gerechtigheid:

Nu, hier nog by A. ten Boven: Jpotekar.

2 Chasfinetten,

Bei-