is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE WYK. 179

Hoogheid aan het eene einde van den tafel zit in Uniform gekleed zynde.

Aen zyne regtezyde zit de Codsdienst op een8 Arduinfleen hebbende • de Wet Godts met de tien Geboden op defelve in hare hand.

Aan de Linkerzyde ftaat de Vryheid met de Speer en Hoed in de hand, naast aan dezelve ft <at de Wysheid met hét boek des Verbondts, met 7 Zegelen verbeeldende de 7 Ver'ëenigde Provintieri. Aan volgende ftaat de Waakzaamheid.

Aan het ander eind van den tafel over zyne

Hoogheid ftaac de Eendragt niet de ~ Pylen in eenen koker, en den hoorn des Overvloeds.. terwyl zyne Hoogheidt hun hei Reglement van V 174.S overreikt.

De .gan'fche Zaal word verlicht door Hemel, flralen.

Eene hand uit de Wolken hou .lende het Zwaari der- Gerechtigheid ter befcherminge is bo« ven defelve.

M 2 oi:-.