Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGTSTE WYK.

elk een deeld in de vreugde en gy zyt onver-

fchillig ö doe niec zegt Klaas, maar wy

kunnen zoo met ons beidjes i itt gaan Buurtje. — Wel nu vriendfchap, wilje met ons gaan, wy zullen een klein tourtje ma^en. — Ha waar

dat P\pje is a> weêr gevlogen. <— Met

alle plaifier Buurtje, ik zal 't myn Vrouwtje

vragen Ha, Ha, 'tis mooy weder zegt

Klaas, het wyfje komt buiten. . Moeder,

vergeet niet te zeggen, datje 'er zoo uitziet^ ... dat het zoo licht is, datje maar wat aan .gefchoten hebt, dat ik je zoo plaagden om uit te gaan ... Ey, Ey, hoord dat Vrouwvolk

eens keuvelen Buurman! . Kom Klaasje

elk vat zyn Wyf, anders mogten ze ons dien ïchat Remeveren ...— Ziet zoo, nu komen we op 't fpoor, de Lombertftraat in-. Zie hier Buurman. ö Dat 's rraay Kind! dat ftaat

goed,

By Jean Francois Droz.

Twee Oranjeboomen, in 't midden derzelver hangd eenen Strik, vastgehouaen wordende door eenen Engel:

in

Sluiten