is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Brunswyk naar Parys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 198 )

zingen of fluiten, in plaats van, gelyk by ons,' ftil en bedaard te flappen. Daarby komt een oneindige menigte van marsJraagers, die boe3ten en andere waaren te verkoopen hebben, en alle hunne krachten infpannen, om het ftraat geraas te overfchreeuwen , en hetzelve daardoor nog deste fterker en verdoovender te maaken.

En nu vooral is 'er op de ftraaten en pleinen geen maat nog einde aan het gewemel, geraas en getier. Het groot belang, 't welk een ieder, de knaap zo wel als de grysaard , de leek zo we! als de priester, de pakknecht zo wel als de lentenier, de vrouwelyke zo wel als de mannelyke fekfe, in de nog aanhoudende aanmerJjelyke bedryven der begonnen Staatsomwenteling ftelt , lokt een ieder het huis uit op de ftraaten en pleinen , om alles wat 'er gebeurt, met eigen oogen te zien , aan de openlyke debatten en raadpleegingen deel te neemen, en overal zeiven mede te werken en te helpen, ten einde de manmoedig bevochten vryheid gehandhaafd en bevestigd moge worden. Hier ontftaau nu op de ftraaten, kaaijen en pleinen, voornaamelyk by alle hoekhuizen en openlyke gebouwen, welker muuren met bekendmaa-

kings-