is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Brunswyk naar Parys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

,, Bisfchop de Kerk in; men begon de klok„ ken te luiden, plaatfte den gek op den Bisj, fchops • ftoel, en begon de groote mis te „ zingen. Alle tegenwoordige Geestelyken „ verfcheenen óf met een zwart gemaakt ge„ Iaat, óf met een affchuwelyke gryns voor „ het aangezicht. Gekleed als arlequins of „ oude wyven, dansten zy, terwyl de Zot„ ten bisfchop het hoogampt verrichtte, als ,, waare gekken, en zongen daarby morsfige „ liedjes. "

Hoe wordt gy te moê, jonge Leezer ? Gy ftaat verftomd ? Het is nog te vroeg; het komt nog erger. Luister eens.

„ Vervolgens omringden de Diakenen en „ Onderdiakenen den mis-doenden Priester,

en fmulden worften en diergelyke, die op „ het altaar voor hen neergelegd waren. Dit ,, gedaan zynde, fpeelde men op de kaart of „ met dobbelfteenen aan het altaar, en wierp

om den mis - priester te foppen, in plaats „ van wierook, oude fchoen-zoolen in het „ reukvat, en deed hem. den Hinkenden damp , daarvan inademen.

„ Na de geëindigde mis, bedreef men nog er„ ger gruwelen. Men zoop zich vol, fprong j, als ontzinden door de Kerk, zong febanBb 3 de.