is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^54 ELFDE WYK,

dat vlugten vol van angst met waggelende lende en met een naer gegil voor Fredriks dappre bende Gelyk de Tifans voor den blixem van Jupyn rechtvaardigheid die nooyd mag ongewroken zyn Wierp haren donder neer oft vlugtendheir dierguitt em dus het moorders rot in zynen vlugt te fluyten op dat geregtigheid het loon naar werk verfchaft Verwagt ó Floekgefpan uw welverdiende Straf nu zal de Oranje Forst met luyfter Zegepraaien 1 nu zal al V helsch gefpuys ten afgrond nederdaalen nu gaat deliefd envree met de eendragthandaanhand nu zyt gy weer gered myn dierbaar Faderlandt Triumph God zy geloofd en eeuwiglyk gepreefen de God van neederlandmoog/leeds uw helper weezen | By Jan Donk. Dit Faers.

Oranje is een fchoone kleur

Zy geeft een lieffelyke geur De Keefen wil daer niet na vragen Tog willen zy kwansuys een Sirikkie draagen

De ï