Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE WYK. *P

Nu hier by Th. van Wïnhooven,

Kousfienkooper.

Een Chasfinet.

In welks midden de Letters.

W. d, V. P. v. O.

Aen de zyde twee Oranjeboomen. Op de Pot» ten waer in dezelven ftaen:

Vivat Oranje. en

Vivat Pruyssen.

Van Onderen:

Oranje hoopen wy zal leven Zoo lang de Zon haer glans zal geven Tot Hulp en byftand Van de Kerk en '< Vaderland.

TXt by Jan Pols:

Eene zeer mooije Eerepoort, boven welke eene ryzende Zon. In den toog van dezelve, eenen Oranjeboom met vyf Appelen. Aen de

p 4 zy*

Sluiten