is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUYTEN WYK. in

daer aen dit Vaers»,

Alvermogend God wat is u goedheid groot Gy hebt ons nu verlost uit een benaauwden noöt Ja heer het was een tyd van imerte zwaar belaan Maar Opper Majefteit gy hebt niet toegedaan Dat een verbannen rot vol monfters en roof benden Ons Vorst en ons Vorftin niet verder meer te

fchenden

Maar zet zyn blanke ziel en onfchuld hier ter neer " Tot Straf van zulk "een Volk den duivel diend tot

heer

Gy geeft ons lieve Vorst den oude luifter weder Gy geeft ö God den Hoed weer op de vrye Speder 3S!u mag den Prinfe Vlag weer op den Toren waayen Nu mag d' Oranje kleur van Hoofd en Borsten

Zwaayen

Lof Pruifens Koning lof als raiddel in Gods hand Die met zyn groote magt komt in ons Nederland Die roeid het moord rot uit nu kan men ademhalen Heer Stort u ZegenuitenlaatzeopPruisfendaalen Ei helpt 't Oranje Huis weer in zyn oude ftand Vivat lang leef de Pruis dat middel van Gods hand Vivat lang leef de Prins en ons Prinfes te zaamen ï Vivat het Spruiten tal ö God bewaar die naamen

Tot