is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lis B U Y T E N WYK.

Tot in het Nageflacht ja op het aardfche dal Zoo lang tot dat geen Zon of Maan meer zyn en zal Nu menfche wie gy zyt laat men God hier voor

looven

Dat men vry roepen mag Vivat Oranje Boven. By Nicolaas de Heer. Twee Chasfinetten. \e.

In 'c midden een Verhevenheid daar op een Vrouwebeeld verbeeldende de Gerechtigheid; boven in de Lucht twee Vliegende Faamen, tusfehen dezelve Bloemenkranfen. Rondom dit Chasfinet, omüerd met Oranjevlegten-

Daar onder leest men: Gerechtigheid een wyl verdwenen Is weer aan Neêrlands Volk verfchenen, ze'

In *t midden een' Oranjeboom met Vyf Vruchten, aan deszelfs Stam een' Strik waar

me&