is toegevoegd aan uw favorieten.

Verheerlykt en verlicht Rotterdam, of Beschryving der plechtige illuminatien en decoratien, welke [...] hebben plaats gehad, den 8sten maart 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÜYTÉN W Y* K. 113

ilè Zeven Pylen gebonden zyn. Boven der. Boom een Helderfchynende Zon. Dit Chasfinet cmJierd met Oranjevlegten.

En omfchreven: tZoo Lang de Zon zyn Stradlen zullen fehynen \Zal de Oranje Stam op 't aar dry k niet yerdwynen.

By Klaas van der Vlost.

Een fraai Chasfinet.

Boven in deszelfs Rand

VIVAT ORANJE.

In deszelfs midden een Oranjehart:

daer op leest men:

Myn hart dat is altyd getrouw Al aan het Edle huis Nasfouw

pk Chasfinet is omhangen met de Pourtraitten der Forftelyke Familie.

Ei lieve zie nu de Fest eens langs, en agter ons heen, wat een verwonderiyke vertooning, 'er is by naer geen Raemtje of 'er is een lichII tje