Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUYTEN wyk. i8s neen raensch laet ons ge;n meer ni3t liste of bedrog.

neen neen dat past ons niet laten wy lifer nog Leefen in Rust en vree en laet ons als voer

defe

met eene blyde geest ons Schepper altyt freefen en wenfchen lant en kerk veel heil en feegen toe

de Staten en de Prins voor fulke onheil behoe Prinsfes en Spruyten teer bewaren langen tyt Voor Land' en Kerk en Éèr tot in der Eeuwigheyd

Wel nu, wel nu, de goeden man doet zyn best, het Vaderlandfche hart blykt 'er klaer uit, en het geeft duidelyke teekens van ware oprechtheid cn genegenheid ..... Ja, ja aisje 't zoo eens nagaet, waer, en hoe vele Beminnaers van 't Huis van Oranje worden 'er niet al gevonden .... Maer zie hier ons al pratende genaderd tot aen den Schiedamfchen Dyk .... Kom wel aan, laet ons dezen kant heên gaen en zie hier

M 4

Sluiten