Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B UYT EN WYK. ïSf

fchoon ftuk en dezelve maekt van verre een aller uitmüntcodst gezicht, de Makers hebben *er eer van, doch den uitvinder nog meerder

■ ja, ja 'c zyhoe'rzy, het ftaet verrukke-

lyfc: Nu zie hier

By Pieter Johan Uirich; Op de Runmolen, Zes fraaije Chasfinetten. je.

In het midden den Hollandfchen Tuin: in den' welken de Maagd houdende -in de eene hand de Speer en Hoed der Vryheid, aen dewelke boven aan gebonden z\n, de Ze* yen Pylen. In de andre hand houd zy eenen fchoonen Oranjetak , en op haeren fihooi legt een Boek Dezen Tuin is otn hangen met de Wapens der Zeven Provintien,

Onder dit alles ftaet:

.DATDEN UNIE BAND NOOIT BREKE MAER BESTENDIG ZT.

ze.

In het middenfte Verhemelte van dit Chasfinet Twee Oranjetakken- In den eenen hoek M 5 vaI*

Sluiten