Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

BpYTEN WYK.

deze volgende Infcriptie: Juich Rotterdammers! verheugd u Schie - en Rotte bewoonden; Prins Willem de Vyfde verjaard; 's Lands Vadren noodigen elk uit, om hun Eminent Hoofd der Republyk zyn hooge jaardag te vieren Hy leve lang en zie zyn Kroost op zyne Eer Stoel zitten.

'Wel nu Buurman dat voldoet by uitftek, en de Byfehriften geven by vele gelegenheden zoo den waren aart tn den fmaek van de lieden te. kennen: - ja vriend daer hebbe jk my al dikwyls .over verwonderd terwyl dat wy zoo het een en ander gezien hebben; lees en herlees by voorbeeld deze en zie of het recht Vaderlandfche hart daer op geen Amen zeggen kan. i— Ja Buurman gelyk ik daer zoo even zeide: wie had deze verandering, deze onwending van zaken zoo in één punt des tyds durven verwagten; en wie had zich kunnen verbeelden , dat de ware Prinsluyden, zqo in alle oorden, in alleplaetzen zouden te vinden zyn', en dat indien getale; 't is wel bestig dit alles zoo eens na te

den-

Sluiten