Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUYTEN WYK. 189

denken Ja toch, ja toch vriend, maer

Zie hier, wat hebben we hier? dat 's

By de Wed. Jan Bronswyk.

Twee extra fraaije Piramiden.

Op iederen hoek eene Blazende Faam, in het midden eenen fierlyken Oranjeboom met Fruchten.

Nog een fraai Chasfinet.

Daer in 't Wapen van zyne Doorluchtige Hoogheid, zeer fraai met Oranjetakken.

Best, best het kan niet misfen, daer de gedachten, de gewaerwordingen , eenerleye zyn, moeten ook de vreugde blyken, veel al over een komen; doch hier over hebbe ik my al dikwyls verwonderd, elk heeft eene byzondre handeling, en eenenbyzondrenfrnaek inde uitvoering : als ik zoo voor een Stuk fta vergelyk ik het wel eens met een ander, dat op hetzelfde uitkomt, doch ik wilje wel zeggen Buurman , ik vind dan deze of gene verandering die my byzonder voorkomt: Zie hier

3y

Sluiten