is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N. 71

Kiow; onder dat in Kamjniek Podolski de deden van het Waywoodfchap Podoliin ; onder dat in Drokijczijn de deden van het Waywoodfchap Podlachijen , en onder dat in Winnica de deden van het Waywoodfchap Braclaw. Wijders zullen onder het Hooger Gerechtshof in Po/en behooren de deden van het Waywoodfchap Pof en en het landfchap Fraufladt ; onder dat in Kalhh de deden van het Waywoodfchap Katish en het dietrift Konin , alsmede de deden van het landfchap Pijzdrij , welk aan deze zijde van den wachttoorn ligt ; onder dat in Gnefen de deden van het Waywoodfchap Gnefen , en het diftrift Pijzdrij , welk aan geene zijde van den wachttoorn naar den kant van Gnefen is gelegen ; onder dat in Sieradz de deden van het landfchap Ulelun ; onder dat in JVarfchauw de deden van het Hertogdom Mafovien en het Waywoodfchap Rawa ; onder dat in Leczijc de deden der Waywoodfchappen Leczijc , Brzesc in Kujarien en Inowroclaw , en onder dat in Plock de deden van het Waywoodfchap Plock en de landfehappen Zaokrezijn en Dobrzijn. Eindelijk zullen onder de Hooger Gerechtshoven in de deden van het Groor-Herrogdom Litthauen behooren de volgende, als: onder het Gerechtshof in Wcllno de deden van het Waywoodfchap van dien naam , van de didriéten Oszmian Lidzki , IVilkomirsk, Braclaw , het Waywoodfchap Trock, en van het didrict Trock ; onder dat in Grodno de deden van het didrict Grodziensk , IFolkowijsk en Merecz ; onder dat in Kowno de deden van het Hertogdom Samogitien , de diflricten Kowiensk , Preusk en Upisk ; onder dat in Nowogrodek de deden van het Waywoodfchap van dien naam , de didrictén Stonim en Sluezk'j; onder dat in Litthausck Brzesc de deden van

het