Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N. Ü3

lijk , fehit : De Nationaale Vergadering heeft befloten , en wij willen en beveelen , het geen volgt."

(De letterlijke copij van het befiuit zal zonder eenigi verandering hier ingevoegd worden.')

,, Gebieden en bevélen wij aan alle bewindvoerende en rechterlijke corpora , dat zij deze in hunne registers doen bewaaren , en in hunne Departementen en Rechtsgebieden voorlezen , afkondigen aanplakken , en uitvoeren als eene wet van het Rijk : waarop ons verlatende, hebben wij deze geteekend , en daarop het zégel van den Staat doen dellen."

IV. Indien de Koning minderjaarig zij , zullen de wetten , placaaten en andere befluiten , van het Koninglijk gezag voortgevloeid , geduurende het Regentfchap , ia dezer voege , luiden : „ IV. (de naam van den Re* gent) Regent van het Rijk , in naam van N. (de naam

des Konings) door Gods genade , en door de conditutioneele Wet, Koning der Franfchen &c. &c. &c."

V. De Uitvoerende Macht is gehouden om de wetten aan de bewindvoereude corporatien en aan de Rechtbanken te zenden , om zich van die afzending te doen verzeekeren , en daarvan aan het Wetgevend Ligchaam te. doen blijken.

V. De Uitvoerende Macht kan geene wetten maaken, zelfs niet bij voorraad , maar alieen afkondigingen doen overeenkomstig de wetten , het zij om daarvan de uitvoering te bevélen of te herinneren.

TWEE-

Sluiten