is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iz FRANKRIJK, volgens de jongste

tekomen , ons van de alphabetifche orde niet willen bedienen ; maar zullen , de nieuwe Landkaart van Frankrijk , welke, naar de uitgebreidheid haarer.fchaal te reekenen, alle de drieëntachtig Departementen van dat Rijk zeer duidlijk aanwijst, tot een' grond leggende , deze orde houden, dat wij, dezelve voor ons hebbende , van boven , dat is , van de noordlijke Departementen , zullen beginnen ; dan telkens van den zeekant , of het westen , oostwaards voordgaan naar de grenzen van Duitschland, Zwitferland en Italië , en zoo, eindelijk , zuidwaards naar de grenzen van Spanje nederdaalen,

I- Het Departement du Nord.

Dit Departement is het noordlijkfte van allen , en wordt ook daarom zoo genoemd. Het begint aan den mond van het kanaal; loopt, noordwaards, in zijne grootfte uitgeftrektheid , langs de grenzen der Oostenrijkfche Nederlanden voord, tot aan de Provintie Luxemburg , en grenst zuidwaar Is aan de Departementen Pas de Calais , Aisne en Ardennes. Eertijds bevattede het Fransch Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg.

De hoofdftad en zetelplaats van het Direclorium is Douai: eene gewigtige en wel verflerkte ftad , aan de rivier de Scarpe , omtrent in het midden van

het Departement , gelegen. Hetzelve is in

acht