Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATKUNDIGE VERDEELING. 29

des Rijks , en beflaat eene uitgeftrektheid van 379 mijlen.

De gefteldheid van den grond, en de voordbrengzelen van dit Departement, komen met die der westwaards daaraan grenzende Rechtsgebieden overeen. Het kanaal van Picardie neemt in hetzelve, bij de ftad St. Quentin , zijn' aanvang ; ftrekt zich uit tot Chauni, daar het in de Oife eindigt, en heeft twaalf millioenen Livres gekost.

VII. Het Departement Ardennes.

Dit Departement heeft zijnen naam naar het oude en vermaarde Ardennerwoud , en teffens een groot gebergte , welk Champagne van de Nederlandfche Provintien , Henegouwen en Luxemburg, afscheidt. Zijne grenzen zijn, ten noorden, en gedeeltlijk ook ten oosten , de Oostenrijkfche Nederlanden ; verder ten oosten het Departement Meufe ; ten zuiden dat van Marne , en ten westen dat van Aisne. Deze landftreek werd eertijds de Provintie Champagne genoemd , en heeft tot haare hoofdftad en vergaderplaats voor haar Directorium Rhetel : eene middelmaatige , en wegens haare oudheid (hebbende Julius C/esar daar reeds eene vesting doen aanleggen) vermaarde ftad , aan de Aisne, in het zuidlijk deel des Departements, gelegen. Zes Diftriften maaken de grooter verdeeling van dit Departement uit , te weten : het Diftrict van Rocroy , Charleville, Sedan , Rethel,

Voi-

Sluiten