Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 FRANKRIJK, volgens de jongste

Voifier, en Grand Pré. Het betaalt jaarlijks ,

3,149,100 Livres aan fchattingen ; zendt acht Vertegenwoordigers ter Nationaale Vergadering, en bevat 278 mijlen.

Behalven eene menigte graanen , brengt dit Departement den voortreflijken Champagne-wijn voord, die buiten 's lands zoo hoog gefchat wordt. Intusfchen hebben de ingezetenen 'er zooveel voordeel niet van , als men zich verbeeldt ; want de goede wijnlezingen zijn zeldzaam , en de bearbeiding der wijnbergen kost veel geld.

VIII. Het Departement Mosellë.

Dit Departement ontleent zijnen naam van de rivier de Mof el , of Moezel, die 'er van het zuiden naar het noorden midden doordroomt. Het grenst ten noorden aan Luxemburg; ten oosten aan Duitschland en het Departement Bas-Rhin; ten zuiden aan het Departement Meurte , en ten westen aan dat van Meufe , en bevat voornaamlijk de landen , welken , voorheen , de Bisdommen

Metz, Toul en Verdun genoemd werden. De

zetelplaats der Regeering en de hoofdftad van dit Rechtsgebied is Metz : eene groote , fchoone en rijke ftad , aan de Moezel, en teffens eene goede vesting , welke zoo door haare natuurlijke ligging, als door bijgevoegde werken en citadellen, ongemeen fferk is. — Het Departement is in de volgende negen Difiriclen verdeeld, als: in dat van Longwy, Thion-.

ville,

Sluiten