Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESCH SCHOUWTOONEEL

VAN

'S WAERELDS LOTGEVALLEN.

EUROPA.

T U R K IJ E N.

Octuber—December.

j3 i de tegenwoordige gefteldheid van zaaken in VerfcheiEuropa, was de vriendfcriap der Porte van te veel den Mogewicht voor de onderfcheiden Mogendheden, dan fielten'de dat derzelver Gezanten te Conftantinopolen niet alles vriendzouden te werk gefield hebben, wat in hun vermo- ïbff rfer

' Porie. gen was , ten einde haar in de belangen hunner

Hoven over te haaien. Wij hebben reeds gezien, A dat

Sluiten