is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N. 241 ' Troon te zetten , ten einde recht van denzelven te veri krijgen.

IV. Van de Revolutie met opzicht tot alle Volken.

Maar het meest algemeen oogpunt, onder welk hunne : Keizerlijke en Koninglijke Majefteiten de Franfche Revolutie moeten befchouwen, is met opzicht tot het belang van alle de Volken, benevens de rust van Europa.

Te vergeefsch zou de Vergadering , welke de naam der Franfche Natie ufurpeert , van alle conquesten hebben afgezien, indien zij de Staaten haarer Nabuuren voor de gewaande vrijheid wilde winnen. Van alle mooglijke manieren , om vreedzaame, deugdzaame en gelukkige Volken den oorlog aan te doen, zoude ongetwijfeld de verderflijkfte zijn, hun de rebellie te prediken , en hen tot oproer aantezetten, hunne verftanden te verbijsteren, hunne zeden te bederven , hen met de misdaad gemeen te maaken door het voorbeeld en de verleiding, en hen te brengen onder 's Hemels gramfchap, zo wel als onder de kastijding van hunne Souvereinen , onder voorwendzel van hen gelukkig te willen maaken.

De ambitie van eenen overwinnaar heeft haare paaien, en zijne voornemens houden weldra op gevaarlijk te zijn, zo haast zij bekend worden; maar een overlegd fyftema van regeeringloosheid, (trekkende om eensklaps alle Politieke Maatfchappijen te ontbinden, is van een onberekenbaar gevaarlijk uitzicht, en de Souvereinen kunnen, voor het belang hunner Onderdaanen, niet te vroeg deszelfs voortgang fluiten , of het kwaad in zijnen oorfprong fmooren. De Volken zouden al te zwaar moeten boeten voor de verderflijke dwaling, dat hunne belangens afge-

fcbei-