is toegevoegd aan uw favorieten.

Historiesch schouwtooneel van 'swaerelds lotgevallen; in het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 DE JACOBIJNEN GESCHETST.

men; ook was hij het, die'in April 1792 de onbefchaamdheid had om het verraad van het Hof dobr daaden te willen bewijzen, derhalven ook daadelijk den fpreekftoel in de Nationaale Vergadering befteeg, maar met fchande bedekt weder afklimmen moest.

Nog een der Jacobijnfche Hoofden in Parijs was Collot d'Herbois , een ten hoogften jammerhartig mensch, van gemeene denkingswijze en zeden, die eertijds met een troup Franfche Comedianten door Savoyen rondreisde, en zig naderhand door eenige omwentelings Schouwfpelen en een Patriottifchen Almanach bekend maakte. Hij had in zijn uiterlijke houding het aanzien van een Cynisch of Honds Philofooph. Men ftelle zig een lang fehraal man" voor, met donker bruine, ongekemde en ongepoederde hairen, die gedeeltelijk in een trens gebonden zijn, gedeeltelijk hem om de ooren hangen; daar bij een geheel afgedragen en verfleeten rok en vuil camifool; een zonderling contrast met zijne MedeDemagoog Robespierre , die altijd als een Hofjonker gefrifeerd was, en zig doorgaands tot eene Jacobijnen vergadering als een Dame tot een Bal voorbereidde. Men geeve acht dat dit juist in een tijd waarin men zo in Parijs als in de overige Provinciën voorgeeft de Luxe te verachten, en al het uiterlijke geheel te verwaarloozen , en waarin rond gefneeden hairen , een ronde hoed, en een eenvoudige rok eigentlijk tot de dragt der Jakobijnen behoorde.

De geheele verdienste van Collot beftond in eene wilde Declamatie, welke met een affchuwelij-

ke