is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO OFDSTUK XXIX.

13. —*P' Januarij 1633. Befluit van de Staaten , dat die van de Riant zullen blijven bevrijd van de betaaling des Gemeanelands Imposten -.- - bl. 1678.

8. Maart 1633. Jlanfcbrijving, ow zulks, op de aanftaande Vtrpagthtg >

openlijk te doen Uitroepen , fi«dfe ie P agter s daar na geene doleantien formeefen - - bl. 1679.

05. Februarij 1667. De Staaten verklaar en , op V voor flèl van de Stad, de Munthuizen vrij van de Verpondingen - bl. j 8:3.

&7. Me/ iótfp. Befluit van de Kamer van Reekeningen , dat de Erf-

muntersplaatszen , welken koomen Uit te/! erven , voor geen'' langer' lijd, dan voor iemands leven, zullen begceven worden - - - - bl. 18 ;8.

37. September 1672. Befluit van de Staaten , dat het Zilver van de Kspitaaie Leening, onder een acle van non prejudicie, voor Dordrecht , Hoorn , 'Enkhuizen en Msdemblik , mede binnen Amfteldam zal moogen gemunt worden, bl. 1807. «8. September 1672. Misflve van Willem den HL, Prins van Oranje, aan ds zoo evengenoemde Steden , inhoudende eene belofte , dat de voorfz. Muntflag, binnen Amfteldam, niet zal ftrekken tot nadeel van haare Privilegiën ■- bl. iSóp*

24. September 1672. Nader, dogvergeefsch, aanzoek van de Stad, bij de Staa¬

ten, dat bet Bef uit van den 17. September, wegens den toorfebreeven Muntflag, mooge worden ingetrokken

- „ bi. 1871.

2. December 1672. Nog nader verzoek, door de Staaten, nevens Hoorn,

Enkhuizen en Biedrmblik, deswegens gedaan, bl. 1872'. l"7. Oclober 1672. Declaratoir van V Geregt, dat de Privilegiën der Mun¬

ters klaar zijn , en dat zij het eftlcl daar van moeten gemeten - - - bl. 1874.

■ui. Junij 167$. Reglement van de Kamer van Reekeningen, voor de Mun¬

ters , betreffende de onkosten der Proefmeesters, het verflerf der Erfimintersplaatfen , bet Inleiden der Knaapen , en het verkiezen en becedigen van Provoosten en Gezwoorens - - - - bl. 1803

18. Mei IÓ8Ó. Atteftatie van Provoosten en Gezwoorens van de Munt

van Braband, dat de Muntmeester der zelve geen zitting hebbe in de Regtkamer van 't Serment. bl. 1921. 12, Februarij 1705. Reglement van de Kamer van Reekeningen, wegens de beheering der Munt, onder anderen, inhoudende, dat, in alle Bijéenkomften van t Serment, ■ de Esfa'tjeur, als de derde, en de IJzerfnijder, als de vierde Officier, zal geplaatst vjorden - - bl. 1936»

27. Augustus 1732. Befluit van de Staaten , dat de Vrijdom der Munters

alleen betreklijk zij tot de middelen van Gonfumptie, en bepaalende eenige voorzieningen tegen het nüsbruik - - - bl. 1972.

25. Februarij 1747. De Staaten verkenen, aan de Werkgezellen, exemptie

van de Perfoneele Quotifaiie , voor zoo veel hun Arbeidsloon betreft - bl. 1995.

22. Julij 1749. ExtraB uit het Generaal Placaat, wegens de invorde¬

ring van de Gemeenelands Middelen, raakende den Vrijdom der Munters - - - bl. 1998.

3. December 1749. Declinatoir befluit der Staaten , op het verzoek der

Munters, om te worden Vrij ge field van den Qmftav of C "O ttttttt Taui