Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ CO

waar worden,derzelver groote, bey/eegtng, orde,' gefteldheiden meer andere verfcïiein■ïelen worden onderfcheiden, is cene wetenlchap welke veel nut in zig bevat; want wat voordeden brengt dezelve de K oo»Pandel door dep 'Zeevaartkunde niet«oe, zoude de Zeelieden door de wyd uitgeftrekten Zeen wel van de een na de andere Plaats kunnen vaaren, zo hun de Sterren en het Compas de weg niet aanwékzen? — Welk èenfriut heeftzeaan de Geogeaphie Aardryhskunde nieedegedeeld? waar door men de groote der Aarde heeft leeren kennen, dezelve te verdeden ,, Landkaarten en Aardaloben daar door gevonden, Ja door haar behulp is de Gronologie of Tydrekenkundcn te voorfchyn gekomen, waar door men de tyd in jaaren , Maanden weeken, dagen, uuren, enz. heeft weeten te verdeden, waar uit de'Z onnewyzers Horologie en Uurwerken ontdaan zyn. En zoude deliiSTORiKUNDE niet als blind zyn zo men volgens de Tydrekcnkunde niet wist te zeggen in welke tyd dit of dat gebeurd of voorgevallen was ? en eindelyk leert ons de Sterreloopkunden, behalven veel andere nuttige dingen ons de verbazende Almagt van God naauwkeuriger fcennea, en befcliouwen, het welk ons tot vee»

Sluiten