is toegevoegd aan uw favorieten.

Admiraliteits almanach of Dag-boek voor Neerlands zee-helden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECLÏPSEInViw letSchrlkkel-Jaat 1784.

In dit Jaar zullen vierEclipfen zig op het Aardrykvertoonen; als: twee aan de Zon, en twee aan de Maan, waar van een aan de Maan by ons zal kunnen gezien worden.

De eerde zal zyn aan de Zon, den 20 February, 'smorgens ten 6 uuren 43 minuten.

De tweede zalzyn aan de Maan, den 7 Maart, 's morgends ten 2 uuren39 minuten,, byons te zien.

De derde zal zyn aan de Zon, den 16 Aiigiiftus, s'morgens ten 8 uuren 28 minuten.

De vierde zal zyn aan do Maan, • den 30 Auguftus, 's namiddags ten 1 uuren 29 minuten.