is toegevoegd aan uw favorieten.

De naauwkeurige Hollandsche almanach 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bergen , Zevenbergen , Willemftad c» Vrankryk, Dingsdags ten f en Vrydags ten 8 uren.

Dingsdags en Saturdags paar Hamburg en deOoft-zee ten 11 uren voordemiddag,

Dingsdags en Vrydags naar Luyk en Aken, 's avonds ten 8 uren.

Donderdags naar Vrankryk, Spanje, Portugal en dc Nederlanden, 's avonds ten 8 uren.

AANKOMST der POSTEN in 's GRAVENHAGE. Bes Zondags , nademiddajrs van geheel Duitfchiand , Hongaryen, Denemarken, Zweden, Polen , Zwitferland en Gelderland.

Maandags nademiddag van Hamburg en de nabuurige Provinciën.

Dingsdags voordemiddags van geheel Vrankryk en de Nederlanden.

Woensdags van Italien, Zwitferland cn Venetien.

Donderdags gelyk Zondags. Vrydags als Dingsdags, en van Spanje en Portugal. . .

De Engelfche Brieven na de wind is. VERTREK der POSTEN van UTRECHT. Alle dagen een »a Holland, Zeeland, ent. 's avoq*. Udm