is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuw geschenk voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S66 OM DAAGLIJKS TE ZINGEN.

Want van hoe veel gevaren Gaan geld en eer verzelt!

Die eertijds deugdzaam waren, " Verdorven jter en geld.

Wat ook 't hezit van goedi en, Of de eer den mensed ooit biedt,

De ruste der gemoedrcn En Iichaaraswelftand niet.

En dees, wat me ooit moog denken.

Zijn toch de befte fcbat: Dus zou 't mijn rust nooit krenken,

Sclioon ik nimmer veel bezat.

Genoeg om van te leven, Hoe weinig ook, maakt bh],.

Dat wil God muschjes geven, Dat geef hij ook aan mij!

T GRAF.

Oaat, Jongens! veel mv graf, betrachten , licht zult ge er fpoedig in vernachten.