is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 217 )

derdendeel van een Jaar Quotifatie, te weten voor de Maanden September, October , November en December 1749. een aanvang zal moeten nemen met den eersten April en volkomen af betaalt wezen voor den eersten May 1750.

Dat de particuliere Collecteurs de Quotifatie voor de gezegde vier maanden zullen afrekenen en zuyveren voor den 1 Juny, en de generale Collecteurs voor den 1 Augusti, en met de Resten gehandelt op den voorigen voet.

En dat de invorderinge van nog vier maanden Quotifatie voor January, February, Maart en April 1750. zal moeten beginnen en yverig worden voortgezet met den 1 July, en volkomen af gedaan zyn voor den 1 Augusti des zeiven Jaars. Zullende de particuliere Collefteurs defe Quotifatie voor vier Maanden hebben af te rekenen en betalen voor den 1 September en de generale Collecteurs voor den 1 November eerstkomende, en mede met de Resten gedaan werden op de gefielde wyze.

En alles op de poenen en conform het geftatueerde by Ons meergemelde Placaat van den 16 May dezes Jaars. ; . ,

Alles in die hoope en zekere verwagtinge, dat de betalinge voor de vier eerste maanden van het laar 1750. de laaste contributie by wege van Quotifatie fal mogen zyn, en in desfelvs plaatze nieuwe Middelen zullen kunnen werden in train gebragt ende geheven. ^ En