Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 224 >

Rapport, gevallen [waar van Wy als een voorbeeld allege ren, Lemfterland, Oosterzee N°" 68. ] wanneer twee Zathen gecombineert zyn, welkers Hornlegers naast den anderen leggen, en waar op het huys zodanig is gebouwt over de gedempte fcheydfloot, dat een en dezelve huyzinge ftaat voor een gedeelte op het eene en voor een gedeelte op 't ander Hornleger, zoo dat men niet kan zeggen, dat yder Hornleger een apart huis heeft, en ook niet fufti neeren, dat een van beyden zonder huis is.

E.

Dat insgelyks confideratie verdient het geval, wan-

Misfive. op de Remarque onder Letter D. dat het huys op de fcheidfloot kan ftemmen , dog alleen voor één Nummer en Stem, waar van de optie wordt gelaten aan den Eigenaar. Bouwt hy een huys voor de andere Nummer opgenoegfaam Land , zal hy daar ook voor mogen ftemmen , zynde Onze intentie , dat van geene ondergeftokene losfe landen of Hornlegers zal worden geftemt , al warenze ook voor den jaare 1640. ondergeftoken geweest; het welke egter niet belet , dat Wy plaatzen methuyzen voorzien, die op eeri Nummer meer als een ftem hebben op alle Cohieren by die geregtigheid maintineren.

De Remarque onder letter E. is Ons gebleken niet con-

Sluiten