is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 320 3

donnantte gewaagt werd, deze zyn, nanielyk, dat die Waren by rietinkomen moeten werden aangegeven op de Friefche. paaien, en verklaart de naam van den Invoerder en van de Voller daar ze na toe moeten, mitsgaders de waardye. Dat de Chergers de vryheyt hebben, om de (lukken los te maken en te meeten , en op yeder einde een Lood te flaan. En dat die ftoffen binnen drie maanden daar na op dezelve plaats zullen moeten werden uitgevoert , en afgefchreven, of daar van den Impost betaald door den Voller.

Ten vierden , dat op de eerste regel van het 1 r Art. der zoete Wynen agter de Woorden , die ÏVyn zyn ingeplaatst deze: van buiten de Provincie inkomende.

Ten vyfden, dat de Pelmolenaars den Impost van de graanen, die in de maanden May, Juny, July, Augustus hebben aangegeven, naar de gedane aangevinge zullen moeten betalen, en dat den Taux, waar op hy de nieuwe Ordonnantiën zyn geftelt, geacht wort ingegaan te zyn met den 1 September laastleden, en gerekent naar de lengte, die de roeden op dien dag hebben gehadt.

Ten zesden, dat de Gortmakers moeten betalen voor de maanden May, Juny, July, Augustus een dsrde part van 800 guldens naar het getel der gebruikte Gortmolens , zonder aanzien op getal der Paarden , maar dat voor de overige agt maanden van het Jaar moeten voldoen twee dardeparten van

800 gul-