is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i>X:

is daar toe verkooren den Burger J.H. de Lange cn tot Secretarisfen de Burgers Leemans en Carbdfids; zynde vervolgens de \ ergadermg ter middernagt gefcheiden, en tot morgen namiddag ten vier uurca geadjourneerd.

E R R. A T A.

In het Dagblad van den 7de dezer is Op pag. 1. agter den inhoud der Misfive van de Leydfche Municioaliteit verzüimd het befluit dezer Vergadering te plaatfcn : de Misfive is gefield in handen van het Committé van Finantiê, en voor zo veel de binnenwagt betreft aan Curatoren der Academie,om Advis,

Gedrukt in 'sHage, by J. van Chef, B. Scheurker en J. P/aat, op ordre van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk Van Holland,