is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C >5 )

GRAANEN.

1796 DCJ£^ 'datum pag;

Request van C. Roofendaal cumfuis, te Lutjebroek, over het opfkan van ^ '2p Roggeen Granen, 1 F

Misiive der Municipaliteit van Amfterdam, wegens het ophouden van Granen '

111 Overyslel, —._ ,

Over de Graancn, r _ZT" ~ *^

Voordragt:aande Nationale Vergadering over de inkomende Regten op de Granen, t ~ \%

Concept-Publicatie over den vrycn uitvoer, ■ 5 9

» ■ —— 202

GRONDVERGADERINGEN.

I7P£» Request van ?. de Ruyter cumfuis, te oude Niedorp , over oproepinge, 7 Maart 1? Misfive der Municipaliteit van Lekkerkerk, over de Baiiliuw Smit, en de ?

Kicsvcrgadering, ■ ,

Over dc qualitciten van opgcroepene Stemgcregtigden, 'q . '2

Aanfehryving aan de Municipaliteiten, over ut fupra, . Q.

Advis van Algemeen Welzyn, op de Misfive van de Municipaliteit van Amfierdam 34 over de niet opgekomen Burgers in de Grondvergaderingen, en de Arnote-

naren daar onder te ontzetten, I ,

Adres van J. la Rivicre cumfuis, te Schoonhoven over dc Raden en Grond- IO 4°

vergaderingen, . ;

Misiive van dc Commisfie der diftriélen tot de Grondvergaderingen te Amfterdam 11 43

over het plaatfen van 't Provinciaal Committé, — > 'ia 6

Misfive der Nationale Vergadering overde erkende Corporatien en Vergaderingen - - f,1

Misfive van den Raad der Gemeente te Leyden, over het reeelen der Grondvergaderingen, •

Propofitie van Osfenberch, over de toeftand van Maas cn Biesbosch, en vooral ' ^9 te Almkcrk,

— 5 194

GROSSIERS.

1796 Misfive der Municipaliteit van Goedereede, over een'Grosfier van Zout en

° P' 29 Maart 146

GRUTTERYEN.

1796 Request van A. Leysfen, te Streyen, om Oétroy op eene Gruttery, — nQ TTo

Geaccordeert, *0 ~ llf*

4 April 189

«■mfam.m ^ v^iMa^^ itÉi-hsv* Wf 'iri/ l,",; , iJfcA

HOF VAN HOLLAND.

1796 Woensdag 16. de Raadplaats van cle Mey vervullen, . nMm pK

Request van den Secretaris van Zeeland Changmon,om agterftallig traétement, 14 _ f7

Tot Raad m t Hof Provinciaal voor de Mey, Mr. II. Ryfer, _< K

De Secretaris Changuion, zyn agterftallige traétement enz., „

Request van Mr. J. van Nispen, om honorable dimisfie met penfioen, — "4 T;t

Memorie van den Raad Byleveld (Secretaris der Conventie) omtrent zvn °

Raadsplaats, . __ r r" * . ..

Raport op.de faalt Van Èjlévdd, i , . , j * pnl 170

Request van denzelven ter refignatie zyner Commisfie, over de zaken van den

Hoogen Raad, —- . .

C. Elout in plaats van Byleveld, tot Raad, . f

C. Noodt, tot dc zaaken van den Hoogen Raad, . ,

HONDSB0SSCHE.

1796 Request der Cavels van-Hondsbosfche, over het leggen van fleene Hoofden, \ Maart 7 Request van Gecommitteerden onder 't Duincavel van Dregterland, over de ° "

Zanddyk cn Zeeweering aan den Hondbosch, 10

Request van Gecommitteerden uit de zes Cavels, om fpoedig raport door Ge-

committeerden federt i, Oétober I. 1. gevordert, . ,22 107

Misfive van Secretaris Fladeracken, over extra kosten der Cavels, ia6

Raport voor fteene Hoofden aan deze Dykagie, 4 April 189

HUIZEN.

1796 Advis van t Hof op 't verzoek van D, C. en C. P. Gevers, over een Raffina-

dcry, Huis en Erve te Rotterdam , — ,5 Maart 77

D % mi.