Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. ?

diensvolgens, geene Tempels bouwen, om in dezelve den Godlijken Eerdienst geregeld waar te neemen. Het zelfde hadt plaats, geduurende het leeven des Patriarchs j a k o b , die zijn gezin onderhieldt uit de Kudde, welke hij in de woestijn weidde; dit hieldt ftand, tot op den tijd dat jozef als Haaf verkogt wierdt aan de Ismaëliten, welke hem na Egyp' te voerden, 't Lijdt geen twijfel, of de Kinderen Israëls, geduurende hun verblijf in Egypte, weinig beter geweest zijn dan Afgodendienaars; en 't is bekend dat zij ten minfte twee honderd en dertig jaar aldaar gewoond hebben. Zij allen, welke in Egypte waren ge-? koomen, waren geftorven, vóórdat mozes wierdt geroepen om hunne naakoomelingen in het Land der Belofte te leiden; en 't heeft eenige waarfchijnlijkheid, dat zij, ten tijde als hij hen door de Roode Zee voerde, weinig kennisfe van den waaren god hadden j of liever , dat zij Afgodendienaars waren , die de Goden der Heidenen dienden.

Kort naadat de Jooden, of de Kinderen Israëls, verlost waren uit de Egyptifche flaavernij, fchreefmozes, hun Leidsman, hun eene Wet voor,welke hij van god hadt ontvangen op den berg Sinaï. Op eene eerbiedwekkende en wonderdaadige wijze wierdt deeze Wet afgekondigd, en beftondt uit geboden, hunne pligten voorfchrijvende omtrent god en hunne Naasten. Maar, zodanig waren de bedorvene begrippen deezes Volks , terwijl mozes op den berg vertoefde, vervaardigden zij voor hun zeiven het beeld van een Gouden Kalf, 't welk zij als den waaien A 4 g ü o

De Oude

JOODEN.

Sluiten