is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

| ABYLOMIERS.

152 GODSDIENSTIGE trent den oorfprong van hun Gebied, alsmede wegens de eerfte verfpreiding van hunnen Godsdienst. Hoewel zij het Vuur en de Afgodsbeelden vereerden, noemden zij, egter, alle hunne Godheden, zonder onderfcheid, met den naam van bel, of belus. Deeze Afgod was de zelfde als b a a l , in het Oude Verbond vermeld. De betekenis diens naams was Sterkte. Zommigen zijn van gedagten dat met deeze benaamjng nimrod wierdt aangewezen ; doch waarfchijnlijker wierdt daar mede zijn Zoon ninus bedoeld, die, volgens 't getuigenis der aloudheid, de Stad en het Koninkrijk Babyion ftigtte. Bero§us, een zeer oud Gefchiedj'chrijver, verhaalt dat de God belus niets dan den Chaos der duisternisfe bezittende, den hemel en de aarde van elkander fcheidde, en de waereld in eene bekwaame orde bragt; doch ziende dat 'er geene inwooners in de zelve waren , beval hij eenen der Goden zijn qigen hoofd af te houwen , en de. Aarde met zijn bloed te mengen ; hieruit kwamen de menfchen ten voorfchijn, nevens de verfchillende getlagten en foorten yan dieren. Daarenboven regelde belus de beweegingen van Zon, Maan en Starren , nevens die der overige hemelfche lichaamen.

Zo zeer geagt en gezien was deeze Afgod 3 e l u s bij 't Volk van Babyion, dat ter zijner eere een pragtige Tempel wierdt gettigt, op de puinhoopen van den berugten Toren , welke door de Naakoomelingen van noach was gebouwd, met oogmerk om hunnen naam op Aarde te vereeuwigen. Een der pragtigfte tempelen op den geheelen Aardbodem was