Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS per NEDERLANDEN. ij

-Spaanfche kluisters te ontdoen, moest door zijnen ftadhouder gewikkeld worden in een krijg, tegen een volk, dat even als wij zich van het dwingelands juk zijner koningen ontdaan had, om een één en onverdeelde Republiek opterigten.

Hadden de oude en nieuwe gefchiedenisfen niet geleerd, dat de meeste Republieken der oudheid door de monarchale regeeringen verflonden zijn, blijkens de Griekfche gemeenebesten, het waereldberoemde Rome, en meer anderen? Om dus met de mogendheden te zamen te fpannen, tot het onderbrengen van de nieuw geboren Franfche Republiek, was even zo veel. als zich langzaam voor te bereiden tot een aanftaand' fouverain-, graafllijk- of ander éénhoofdig beftuur.

Maar mogelijk zal men vragen: van waar deeze dwaaiende begrippen in de ftaatkunde van Neerlands ftadhouder en zijn aanhang? Het volk was ontwaakt geworden uit zijne ftaatsfluimering, door de geledene verliezen in den Jmsrikaanfchen oorlog, en had ontdekt dat door de verderflijke ftadhouderlijke grondbcginzelen van ftaatkunde, Neerlands rijkdommen ten prooi zijner vijanden geraakten; men ftond in 1786 en 1787 naar verbeeteringen in het regeeringsbeftuur, en wilde de ftadhouderlijke magt onder de nodige bepalingen brengen, doch B a en«

Oorzaak lezer dwuaende begrippen.

Sluiten