is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS der NEDERLANDEN. 213-

Custine was wel in 't bezit van Mentz, cn aan den overkant van den rhijn tot Frankfort voortgerukt, maar moest die plaats al fpoedig weder, op den aanmarsch der Pruisfchen, verlaten. Had Custine op dien tijd, in plaats van naar Frankfort te gaan, zich liever naar Cobkntz begeven, dan zou 'er mogelijkheid geweest zijn om zich te vereenigen met de Franfche troepen omftreeks Aken; en van de oevers van den rhijn meester blijvende, zou Luxemburg, het leger van Hohenlo bij Trier, en Maastricht van zelfs in Franfche handen zijn gevallen.

De veldmaarfchalk Coburg, die nu het opperbevel over de vijandlijke legers had overgenomen, wagtte maar naar de fteeds aankomende verfterkingen, latende Dumouriez Hechts voortrukken naar de generaliteits-landen der Vereenigde Gewesten. In de ftreken van Gelder wagtten de Pruisfchen hunne verfterkingen af. tegen bet einde van Februarij, wanneer zij al daar (volgens hunne opgaven), met de Oosten rijkers onder den generaal Clairfait, een legei van 60000 man konden uitmaken.

Het Franfche leger, onder de generaal Miran da, belegerde, *t is waar, Maastricht; en Rhoer mond, Smensvaard. *t fort St. Michiel, ove: Venlo, gelijk ook Luik en Aken, vielen in Fran fche handen, maar zo lang zij Maastricht nie hadden, was hun magt te zwak tegens hunn dagelijks verfterkt wordende vijanden.

O 3 D

Stand van Custine.